Oficjalna strona kandydatki na Rektora UAM w kadencji 2020-2024

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Uniwersytet bliżej...

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

ProgramO mnie

Mój zespół:

Do mojego zespołu rektorskiego zaprosiłam niżej wymienione osoby. Jestem pewna, że z tak doświadczonym zespołem będę efektywnie kierować naszym Uniwersytetem przez najbliższe cztery lata. Pozwoli to w niedalekiej przyszłości zrealizować zadania określone w moim programie, co przysporzy sukcesów w obszarze badawczym, dydaktycznym, organizacyjnym i relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

 • prof. Michał Banaszak – prorektor ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką,
 • prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk – prorektor ds. nauki,
 • prof. Zbyszko Melosik – prorektor ds. relacji z otoczeniem społecznym,
 • prof. Tadeusz Wallas – prorektor ds. kadr i rozwoju,
 • prof. Rafał Witkowski – prorektor ds. współpracy międzynarodowej,
 • prof. Przemysław Wojtaszek – prorektor ds. projektów badawczych
  i doktorantów,
 • prof. Joanna Wójcik – prorektor ds. studenckich i kształcenia.

Większość prorektorów będzie równolegle kierować szkołami, których funkcjonowanie przewiduje Statut UAM. Profesorowi Michałowi Banaszakowi zamierzam powierzyć kierowanie Szkołą Nauk Ścisłych, profesor Katarzynie Dziubalskiej-Kołaczyk – Szkołą Nauk o Literaturze i Języku, profesorowi Zbyszko Melosikowi – Szkołą Nauk Społecznych, profesorowi Rafałowi Witkowskiemu – Szkołą Nauk Humanistycznych, natomiast profesorowi Przemysławowi Wojtaszkowi – Szkołą Nauk Przyrodniczych oraz Szkołą Doktorską.

Dlaczego zdecydowałam się kandydować?

Chcę stworzyć najlepsze warunki dla dalszego rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, umocnić jego pozycję naukową, nie naruszając przy tym tradycji
ani akademickiego etosu. Chcę, by rozwój ten odbywał się przy współudziale
wszystkich pracowników, doktorantów i studentów, a nie ich kosztem. Chcę, byśmy jako cała
wspólnota akademicka czuli, że mamy wpływ na naszą uczelnię
i że wszyscy jesteśmy za nią odpowiedzialni.

 • 1
  Stabilizacja

  Stabilizacja nie może oznaczać stagnacji, przeciwnie: wymaga ona krytycznego przyjrzenia się strukturze uczelni i temu, jak funkcjonuje ona w nowych warunkach. Oznacza zatem dyskusję nad przyjętymi rozwiązaniami i w konsekwencji – ich udoskonalenie, a nawet – jeśli taka będzie konieczna – zmianę.

 • 2
  Rozwój

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wkroczył w drugie stulecie swego istnienia – to powód do dumy, ale i zobowiązanie. Zobowiązanie, które oznacza szacunek dla uniwersyteckich tradycji i potrzebę ich mądrej, nowoczesnej kontynuacji. Założeniem mojego programu jest zatem rozwój, polegający na dążeniu do doskonałości, zarówno w nauce, jak i w dydaktyce.

 • 3
  Wspólnota

  Przedstawiając program, chciałabym zdecydowanie podkreślić, że punktem wyjścia mojego myślenia jest tradycyjna, humboldtowska wizja Uniwersytetu, opartego na równowadze badań i dydaktyki. To także wizja wspólnotowa: Uniwersytet tworzą ludzie poszukujący dróg do prawdy, dobra i mądrości, chętni do dzielenia się swoją wiedzą i odkryciami po to, by kształtować świat lepszy i piękniejszy.

Tutaj pobrać można pełny program, a poniżej najważniejsze jego elementy…

Uniwersytet bliżej... – w sześciu głównych punktach:

...bliżej doskonałości naukowej

Doskonałość naukową tworzą ludzie – profesorowie, adiunkci, doktoranci, a także nasi najlepsi studenci. Od ich codziennego zaangażowania, od ich naukowych pasji zaczyna się droga do naukowej doskonałości Uniwersytetu.

...bliżej potrzeb pracowników

Wspólnota uniwersytecka jest społecznością o ogromnym potencjale – rolą Rektora jest zadbanie o to, by stworzyć jak najlepsze warunki dla wykorzystania i rozwoju tego potencjału. Brzmi to bardzo prosto, ale w gruncie rzeczy jest bardzo skomplikowane. Społeczność akademicka jest przecież zróżnicowana.

...bliżej doktorantów

Doktoranci, czyli najmłodsi badacze, rozpoczynający swoje naukowe kariery wymagają systemowego wsparcia i stabilnych warunków, pozwalających rozwinąć ich talenty i pasje. Takiemu celowi służyło powołanie na UAM Szkoły Doktorskiej, której funkcjonowanie będziemy w nadchodzącej kadencji doskonalić.

...bliżej studentów

Studenci to największa i najbardziej zróżnicowana część naszej akademickiej wspólnoty. Społeczność studencka jest podmiotem jednej z trzech podstawowych misji uczelni – kształcenia, bierze udział w badaniach naukowych, niezwykle aktywnie włącza się także w realizację trzeciej misji Uniwersytetu. Studenci są ważnym partnerem w procesie zarządzania uczelnią, ich zdanie musi się liczyć w kształtowaniu naszej teraźniejszości oraz planów na przyszłość.

...bliżej nowoczesności

Nowoczesna uczelnia to uczelnia sprawnie zarządzana, przyjazna pracownikom i studentom. Czas restrukturyzacji jest już za nami – teraz konieczna jest weryfikacja wprowadzonych zmian, uważna analiza działania nowej struktury i nowych rozwiązań w administracji.

...bliżej miasta i świata

Uczelnia działa i funkcjonuje w określonym środowisku – ma na nie wpływ, kształtuje je i zmienia. To zresztą zależność obustronna: jesteśmy Uczelnią z Poznania, co podkreśla nawet oficjalna nazwa. Współdziałanie z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest naszym obowiązkiem ustawowym i społecznym, wynika też z naszej tradycji.

Mój program

Moja wizja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Masz pomysł na zmianę w UAM?

Napisz. Zapoznam się z każdą propozycją.


Alfabet Kaniewskiej

Czy wiesz, że przetłumaczyłam prawie 20 książek?
Zobacz więcej ciekawostek!

Popierają mnie...

Serdecznie dziękuję za wyrazy wsparcia!
Jest osobą godną zaufania. Poprowadzi nasz Uniwersytet dochowując wierności tradycji akademickiej i zachowując wartości takie, jak wolność i różnorodność badań naukowych, sprawiedliwość, poszanowanie odrębności poglądów i praw człowieka.
prof. Andrzej Lesicki Rektor UAM
Wobec dwóch równorzędnych kandydatów na stanowisko Rektora UAM, obecnych prorektorów, uznanych i doświadczonych organizatorów życia akademickiego popieramy kandydaturę prof. Bogumiły Kaniewskiej.
prof. Bronisław Marciniak, prof. Bogdan Marciniec Rektorzy UAM w latach 2008-2016 i 1988-1990
Odpowiedzialna, wiarygodna i rzetelna, rozumiejąca Uniwersytet jako instytucję i łącząca jego wspólnotę, pełna energii i pomysłów by pełnić odpowiedzialną funkcję Rektora UAM.
prof. Stefan Jurga Rektor UAM w latach 1996-2002
Popieram Panią Profesor Kaniewską, ponieważ w turbulentnym otoczeniu, z rozwagą i elegancją pokieruje naszą Uczelnią ku bezpiecznym brzegom.
prof. Michał Banaszak Wydział Fizyki, Centrum NanoBioMedyczne UAM