Nazywam się Bogumiła Kaniewska

Jestem literaturoznawczynią, polonistką, tłumaczką, kandydatką na Rektora UAM w kadencji 2020-2024
Literaturoznawczyni i polonistka

Jestem autorką blisko 100 opracowań naukowych, w tym książek i artykułów.

Moja specjalizacja

W pracy badawczej specjalizuję się w historii literatury, literaturze współczesnej i teorii literatury.

Od dyrektora do rektora?

W latach 2005-2012 byłam zastępcą dyrektora Instytutu Filologii Polskiej, 2012-2016 – dziekanem Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, a od 2016 – prorektorem UAM.

Moją pasją jest tłumaczenie

Jestem tłumaczką prozy anglojęzycznej, głównie literatury dla dzieci, którą zajmuję się także naukowo.

Mój życiorys

1982 – świadectwo dojrzałości w IV Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu

1988 – magisterium na UAM

1988-1989 – nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 85 w Poznaniu

1989-1991- studia doktoranckie na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

1991 – podjęcie pracy w Instytucie Filologii Polskiej UAM

1995 – doktor nauk humanistycznych

2001 – doktor habilitowana

2005-2012 – zastępca dyrektora IFP do spraw nauki

2008-2012 – przewodnicząca Komisji Edukacji Komitetu Nauk o Literaturze PAN

2011 – kierownik Zakładu Semiotyki Literatury

2012-2016 – zastępca Przewodniczącego Komitetu Nauk o Literaturze PAN

2012-2016 – dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej

2015 – tytuł profesora nauk humanistycznych

2016 – Prorektor ds. studenckich UAM

Moje najważniejsze osiągnięcia zawodowe

 • wraz z zespołem zdobyłam pierwszy w Polsce grant POWER na rozwój kształcenia polonistów.

Jako dziekan WFPiK:

 • zakończyłam i rozliczyłam kompleksowy remont Collegium Maius (kontynuując pracę prof. Józefa Tomasza Pokrzywniaka);
 • wyprowadziłam WFPiK z pozycji najbardziej zadłużonego Wydziału UAM na pozycję jednostki z nadwyżką finansową;
 • podczas mojej kadencji Wydział otrzymał kategorię A+;
 • przeprowadziłam – z sukcesem – Wydział przez proces optymalizacji zarządzania finansami na UAM.

Jako prorektor ds. studenckich:

 • wprowadziłam program wsparcia psychologicznego dla studentów UAM (obejmujący zatrudnienie lekarza psychiatry i specjalisty ds. trudności poznawczych);
 • powołałam sieć koordynatorów ds. osób z niepełnosprawnościami na Wydziałach;
 • nadzorowałam we współpracy z władzami kanclerskimi remont DS. Hanka;
 • wprowadziłam – we współpracy z prorektor prof. Beatą Mikołajczyk – program Gdy Nauka Jest Kobietą;
 • wsparłam inicjatywę Forum Dziekanatów – cyklicznych spotkań i szkoleń pracowników dziekanatów;
 • wprowadziłam serię szkoleń dla kadry naukowej oraz pracowników administracji w zakresie trudnych zachowań studenta;
 • koordynowałam przygotowania (a obecnie realizację) europejskiego grantu na utworzenie Uniwersytetu Europejskiego w konsorcjum ośmiu uniwersytetów – EPICUR (European Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions).

Moje książki

To, co napisałam...