Popierają mnie...

Ze względów technicznych, przedstawiono jedynie wybrane listy, a w niektórych przypadkach – w nieco skróconej wersji. Wszystkim ogromnie dziękuję za przekazane wyrazy wsparcia!
prof. Andrzej Lesicki

Rektor UAM

Wieloletnia współpraca z prof. Bogumiłą Kaniewską, wcześniej jako dziekanem Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, a później jako prorektorem, pozwala mi rekomendować Ją na stanowisko rektora UAM. Jest osobą godną zaufania. Poprowadzi nasz Uniwersytet dochowując wierności tradycji akademickiej i zachowując wartości takie, jak wolność i różnorodność badań naukowych, sprawiedliwość, poszanowanie odrębności poglądów i praw człowieka. Dbać będzie o zachowanie autonomii uczelni, z rozwagą mierząc się z wyzwaniami niełatwej współczesności.
prof. Bronisław Marciniak, prof. Bogdan Marciniec

Rektorzy UAM w latach 2008-2016 i 1988-1990

Wobec dwóch równorzędnych kandydatów na stanowisko Rektora UAM, obecnych prorektorów, uznanych i doświadczonych organizatorów życia akademickiego popieramy kandydaturę prof. Bogumiły Kaniewskiej z następujących względów:
• jest osobą zapewniającą stabilizację i doprowadzenie do równowagi zmian organizacyjnych oraz strukturalnych na UAM,
• pierwsza po ponad 30 latach reprezentantka nauk humanistycznych i społecznych,
• pierwsza kobieta w historii Uniwersytetu Poznańskiego, która może zostać Rektorem.
prof. Stefan Jurga

Rektor UAM w latach 1996-2002

Odpowiedzialna, wiarygodna i rzetelna, rozumiejąca Uniwersytet jako instytucję i łącząca jego wspólnotę, pełna energii i pomysłów by pełnić odpowiedzialną funkcję Rektora UAM.
prof. Tadeusz Wallas

Prorektor ds. ogólnych UAM

Prof. Bogumiła Kaniewska legitymuje się sprawdzonymi w działaniu cechami liderki, która umie przekonywać, motywować i zachęcać innych do wspólnego działania. Potrafi negocjować, wysłuchiwać argumentów innych oraz być konsekwentną w realizacji wybranych celów. Nawet w sytuacjach trudnych, zawsze z pogodną twarzą, zachowuje optymizm i zdolność do szybkiego podejmowania rozważnych decyzji.
prof. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk

Prorektorka Kierująca Szkołą Nauk o Języku i Literaturze UAM

Z Profesor Kaniewską spokojnie do celu.
prof. Zbigniew Pilarczyk

Prorektor ds. studenckich UAM w latach 2008-2016

Całym sercem i rozumem popieram Pani kandydaturę na stanowisko Rektora UAM.
prof. Zbyszko Melosik

Prorektor kierujący Szkołą Nauk Społecznych UAM

Z przekonaniem popieram kandydaturę Profesor Bogumiły Kaniewskiej na stanowisko Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Uważam, że cechy profesjonalne i osobowościowe Pani Profesor predysponują ją zdecydowanie do przejęcia odpowiedzialności za UAM w kadencji 2020-2024. Bogumiła Kaniewska posiada znakomite doświadczenie i kompetencje w zakresie organizacji życia akademickiego, a także zarządzania. Rozumie nasz uniwersytet i widzi go w jego całości, a jednocześnie cechuje Ją szacunek i zrozumienie dla odmienności poglądów, podejść badawczych, tego, co indywidualne i unikatowe. Z pewnością zapewni harmonijny rozwój dyscyplin i wydziałów, równowagę między naukową i dydaktyczną funkcją uniwersytetu, poszanowanie tradycji i odważne wejście w przyszłość. Jako człowiek posiada pozytywny stosunek do życia i ludzi. Jest życzliwa i pogodna, umie słuchać i rozmawiać, nie narzuca własnych poglądów, orientuje się na rozwiązywanie problemów. Integruje ludzi i konstruktywnie kreuje rzeczywistość, nigdy nie tworzy klimatu niepotrzebnej rywalizacji. Jest lojalna, szczera i serdeczna, a przy tym rzeczowa, konsekwentna i precyzyjna w myśleniu i działaniu. Zawsze jasno formułuje swoje opinie i zabiera jednoznaczne stanowisko w każdej sprawie. Podejmuje racjonalne decyzje i dokładnie je uzasadnia. Potrafi znakomicie funkcjonować w zespole, ale posiada także cechy zdecydowanego, potrafiącego podejmować mądre i stanowcze decyzje lidera. Będzie bardzo dobrym Rektorem!
prof. Przemysław Wojtaszek

Dziekan Wydziału Biologii UAM

Dziwna jest nasza sytuacja tu, na Ziemi. Każdy z nas pojawia się z krótką wizytą, nie wiedząc po co, choć czasem może nam się zdawać, że potrafimy odgadnąć jej cel. Z perspektywy codziennego życia jednakże jednej rzeczy możemy być pewni: człowiek jest tu dla dobra innych ludzi, przede wszystkim tych, od których uśmiechu i dobrostanu zależy nasze własne szczęście.
prof. Piotr Łuszczykiewicz

Dziekan WPA w Kaliszu UAM w Poznaniu

Profesor Głowiński podczas wręczania doktoratu honoris causa UAM Wisławie Szymborskiej zatytułował swoją laudację: ``Jest wielkim poetą``. Chciałbym, parafrazując jednego z moich mistrzów, powiedzieć o Pani: ``Będzie wielkim Rektorem``. Wiem, że nie ma tu tak pożądanego ostatnio feminatywu, ale bynajmniej nie z jakichś niskich pobudek antyfeministycznych, ale właśnie wręcz przeciwnie, pragnąłbym tak się wyrazić.
prof. Michał Banaszak

Wydział Fizyki, Centrum NanoBioMedyczne UAM

Popieram Panią Profesor Kaniewską, ponieważ w turbulentnym otoczeniu, z rozwagą i elegancją pokieruje naszą Uczelnią ku bezpiecznym brzegom. A oprócz tego mam silne przekonanie, że potrafi Pani Profesor z pogodną życzliwością wygaszać ogromne turbulencje do małych i bezpiecznych amplitud.
prof. Roman Kubicki

Dziekan Wydziału Filozoficznego UAM

Popieram prof. Bogumiłę Kaniewską na stanowisko rektora UAM, ponieważ bardzo bliska mi jest jej wizja uniwersytetu jako wspólnoty uczonych.
prof. Paweł Churski

Dziekan Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

...mój Uniwersytet to jedność wiedzy, jedność badań i kształcenia oraz jedność profesorów i studentów...
prof. Leszek Mrozewicz

Dyrektor Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie

Popieram, popieram, popieram! Niech wszyscy o tym wiedzą!
prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

Wydział Prawa i Administracji

Jej doświadczenie, kompetencje, odwaga i głowa pełna pomysłów są gwarancją, że będzie energiczną liderką. A przy tym wrażliwą, chcącą i potrafiącą z nami rozmawiać. I ufam, że będzie strażniczką godności uniwersytetu w ciężkich czasach, a Jej humanistyczna natura sprawi, że nasz uniwersytet wypięknieje.
prof. Agnieszka Cybal-Michalska

Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM

Z Jej Magnificencją Rektor Bogumiłą Kaniewską UAM atrakcyjnym miejscem badań naukowych, kształcenia, studiowania, pracy.
prof. Mariusz Urbański

Dziekan Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM

Bo Uniwersytet jest wspólnotą.
prof. Waldemar Ratajczak

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Wybór Pani Rektor uczyni UAM naprawdę wspaniałą uczelnia, gdzie powstaną Wielkie Nowe Teorie, a już przejście obok pięknego gmachu Collegium Minus będzie pamiętanym przeżyciem.
prof. Tomasz Mizerkiewicz

Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej

Prof. Bogumiła Kaniewska została kiedyś namówiona do kandydowania na stanowisko dziekana WFPiK przez prof. Tomasza Pokrzywniaka i kontynuowała jego dzieło, prowadząc wydział do wielkich sukcesów naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych. Życzę Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza najlepszego przywództwa, dlatego zdecydowanie popieram jej kandydaturę na stanowisko Rektora.
prof. Henryk Koroniak

Dziekan Wydziału Chemii UAM

POPIERAM! Zawsze ceniłem opanowanie, spokój, działanie planowe. To umożliwia, ale i ułatwia codzienne działania, sprawia, że jesteśmy bardziej efektywni, że świat oprócz tego, że normalny, wydaje się piękny. Te cechy prezentuje Prof. Bogumiła Kaniewska i pragnę, aby jako Rektor wykorzystała je z korzyścią dla Uczelni i nas wszystkich.
prof. Jerzy Fiećko

Prodziekan na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej

Profesor Bogumiłę Kaniewską znam od wielu lat, wiem, że w trudnych czasach jako Rektor UAM nie ulegnie naciskom politycznym, bronić będzie autonomii uczelni, wolności badań naukowych, praw obywatelskich. Jest człowiekiem dialogu, otwarta na cudze poglądy, ma nowoczesną wizję uniwersytetu, łączącą tradycję z potrzebą zmiany i rozwoju, ma też niezbędne doświadczenie w kolegialnym zarządzaniu uczelnią. Takiej właśnie, mądrej i uroczej kobiety nasz uniwersytet na stanowisku Rektora potrzebuje.
prof. Joanna Pawelczyk

Dziekana Wydziału Anglistyki

Profesor Kaniewska zapewni zrównoważony rozwój naszego Uniwersytetu. Jest odważna i empatyczna. Popieram całym sercem!
prof. Jacek Sójka

Dziekan Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

Dlaczego profesor Bogumiła Kaniewska? Dlatego, że jest osobą, której można zaufać. Także dlatego, że posiada ten niezwykły dar zjednywania sobie ludzi.
prof. Aldona Żurek

Dziekan Wydziału Socjologii

Przede wszystkim dziękuję, że mogłam podpisać się pod poparciem kandydatury na stanowisko Rektora dla Pani Profesor.
prof. Krzysztof Trybuś

Kierownik Zakładu Literatury Romantyzmu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Znam prof. Bogumiłę Kaniewską od lat. Ma dar skupiania wokół siebie ludzi o twórczych talentach. Mądra i bardzo pracowita, o ogromnej kulturze osobistej. Jako Rektor(ka) będzie godnie (i modnie) reprezentować nasz Uniwersytet.
prof. Edward Balcerzan

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Odpowiedzialna, pomysłowa, pracowita, empatyczna, komunikatywna, precyzyjna, dowcipna, naukowo utalentowana i literacko wrażliwa, z bardzo czułym wewnętrznym radarem etycznym, obdarzona naturalną łatwością współpracy z jednostkami i kolektywami, nadto jeszcze elegancka i elokwentna… Taką Bogusię Kaniewską – Profesor Kaniewską – znam od lat Jej doktoranckiej młodości. Ani jako członkini kierowanego przeze mnie Zakładu, ani później jako moja przełożona – nigdy mnie nie zawiodła. Was też, w tych trudnych czasach, nie zawiedzie.
prof. Stanisław Puppel

Wydział Neofilologii

Bardzo cieszę się, że postanowiła Pani kandydować do stanowiska Rektora UAM. Pochodząc z bliskiej mi filologii nowożytnej rodzimej (polskiej) jest mi Pani bliska swoją proweniencją, umiłowaniem słowa mówionego i pisanego.
prof. Dorota Żołądź-Strzelczyk / prof. Jerzy Strzelczyk

Wydział Studiów Edukacyjnych UAM / Dyrektor Instytutu Historii UAM w latach 1991-1996

Biorąc pod uwagę dotychczasową działalność Pani prof. Bogumiły Kaniewskiej popieramy Jej kandydaturę na stanowisko Rektora UAM.
prof. Anna Krajewska

Kierownik Zakładu Estetyki Literackiej Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Jest osobowością. Stanowcza i zdecydowana, kompetentna i merytoryczna, potrafi też być „czułym narratorem'' – opowiadać świat tak, by nikt nie czuł się odtrącony. Bogusiu, byłaś kiedyś moją studentką – zostań teraz moją Panią Rektor! Gorąco popieram kandydaturę Pani Prorektor Prof. Bogumiły Kaniewskiej na stanowisko Rektora UAM.
prof. UAM dr hab. Piotr Pawluć

Wydział Chemii, kierujący Szkołą Doktorską nauk ścisłych UAM

E jak euforia z wygranej – to moje ulubione hasło Alfabetu Kaniewskiej. Profesor Bogumiła Kaniewska lubi i potrafi wygrywać! I to nie tylko w rummikuba. Jest bowiem urodzoną liderką, która od wielu lat z sukcesem prowadzi ambitne projekty i wspiera inicjatywy dla dobra UAM. To wybitna literaturoznawczyni, tłumaczka i uczona, łącząca pasje naukowe z zaangażowaniem na rzecz UAM. Ujmuje serdecznością oraz pełną energii i życiowego entuzjazmu postawą, która skraca dystans i skupia wokół siebie liczne grono oddanych współpracowników.

Program Kaniewskiej to wizja Uniwersytetu otwartego i nowoczesnego. Cieszy mnie, że priorytetem w będzie zrównoważony rozwój oparty na dążeniu do doskonałości w nauce, jak i dydaktyce. Działania skierowane na współpracę międzynarodową, jakość badań i kształcenia podniosą konkurencyjność naszej uczelni na arenie międzynarodowej.

Jestem przekonany, że realizacja tego ambitnego programu pozwoli społeczności akademickiej zbudować długofalową wizję rozwoju UAM.

prof. dr Hans-Jochen Schiewer

Rektor Uniwersytetu Albrechta i Ludwika we Fryburgu

Jestem dumny, że wraz z UAM z przystąpiliśmy do EPICURa. Wspólnie z uczelniami z Miluzy, Strasburga, Karlsruhe, Amsterdamu, Salonik oraz Wiednia mamy potencjał, aby rozwinąć się w jedną z najsilniejszych europejskich sieci uniwersyteckich. Ten wspólny sukces był możliwy tylko dzięki pracy i zaangażowaniu Bogumiły Kaniewskiej. Wspaniale się z nią współpracuje, dlatego odegrała decydującą rolę w sukcesie EPICURa. Cenię jej zdolności przywódcze: uważna, zmotywowana, zdecydowana i skuteczna w swoich decyzjach. Jest doświadczoną na arenie międzynarodowej badaczką. Ma wszystkie cechy, których potrzebuje odnoszący sukcesy rektor. Jako rektor Uniwersytetu Alberchta i Ludwika we Fryburgu, prezes federacji, współzałożyciel EPICUR oraz prezes niemieckiego U 15 miałbym przyjemność i przywilej pracować z Bogumiłą Kaniewską jako rektorem UAM. Pod jej kierownictwem uczelnia zdobędzie wysoką pozycję w sieci najlepszych europejskich uniwersytetów.
Milena Adamczyk

Niezależne Zrzeszenie Studentów

Pewien dobrze znany i uzdolniony człowiek powiedział kiedyś „Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi”. Dlaczego o tym wspominam? W czasach, gdy przewodniczyłam Niezależnemu Zrzeszeniu Studentów UAM, niejednokrotnie miałam styczność z prorektor ds. studenckich, prof. Bogumiłą Kaniewską. Z mojej (studenckiej) perspektywy, niektóre sprawy wydawały się nie do rozwiązania. A wtedy udawałam się do Pani Profesor i okazywało się, że sytuacja jednak jest do opanowania. Prostudenckość, życzliwość, otwartość i chęć rozmowy – to właśnie charakteryzowało nasze spotkania. Wierzę, że takie podejście, okraszone entuzjazmem, niegasnącym zapałem i pozytywną energią, doprowadzi UAM na same szczyty różnych wskaźników. Pani Profesor Bogumiła Kaniewska, nie wie, że się nie da – i ona właśnie to zrobi!
Emilia Wieczorek

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra”

Uczelnia to nie tylko zachwycające budowle czy onieśmielające biblioteczne zbiory. To pracownicy, studenci i doktoranci o różnych potrzebach. Mówiąc o studenckiej społeczności nie sposób pominąć Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra”. Nasze działania nie byłyby możliwe, gdyby nie przychylność i wsparcie Prorektor ds. studenckich.

Profesor Kaniewska rozumie potrzeby studentów, czego dowiodła zabiegając o nową siedzibę poradni psychologicznej, która stała się dostępna dla osób z trudnościami w poruszaniu się. Panią Prorektor cechuje innowacyjne myślenie i wizja uniwersytetu ceniącego potencjał osób z niepełnosprawnościami, czerpiącego moc z ich różnorodności, a także konsekwencja w działaniu.

Carl Rogers zwykł mówić: „Bycie empatycznym to widzenie świata oczami drugiego, a nie widzenie własnego odbicia w jego oczach”. Empatia, bezinteresowność, gotowość niesienia pomocy powodują, iż dla Zrzeszenia „Ad Astra” prof. Bogumiła Kaniewska jest niekwestionowanym autorytetem.

Anna Rutz

Pełnomocniczka Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami

Z Panią prof. dr hab. Bogumiłą Kaniewską – Prorektorką ds. studenckich mam przyjemność pracować już cztery lata. Zainicjowała wiele ważnych dla środowiska akademickiego projektów, m.in. „Gdy nauka jest kobietą”, czy pilotażowy projekt wsparcia zdrowia psychicznego.
Dzięki przedsiębiorczości Pani Rektor nastąpiło coś, co nie udało się tak wielu jej poprzednikom - Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego zyskała nowoczesną siedzibę, dostępną także dla studentów/ek i doktorantów/ek z niepełnosprawnościami (poprzednia siedziba mieściła się na piętrze w części budynku DS. „Jowita” bez dostępu do windy), podpisano umowę o współpracy z psychiatrą i zatrudniono dodatkową psychoterapeutkę, która udziela bezpłatnego wsparcia osobom w różnych sytuacjach życiowych.
Ruszył też cykl szkoleń dla studentów/ek „Uwolnij moc”, którego celem było obudzenie w uczestnikach ich potencjału zamiast skupiania się na słabościach.
Z dużym uznaniem społeczności akademickiej spotkały się cykle szkoleń z zakresu komunikacji z osobami w kryzysie psychicznym adresowane do różnych grup pracowników:
• Dla prodziekanów ds. studenckich
• Dla pracowników/czek dydaktycznych i doktorantów/ek prowadzących zajęcia ze studentami
• Dla pracowników/czek administracji i bibliotek.
Ponieważ inicjatywa ta uruchomiła lawinę kolejnych zapytań na szkolenia, będą one oczywiście kontynuowane.
Pani Prorektorka dba o spójną politykę informacyjną, dlatego obok ww. szkoleń dystrybuowano materiały: „Trudna zachowania studenta”, „Wsparcie psychologiczne UAM”, czy „Uniwersytet otwarty dla wszystkich – Informator dla osób z niepełnosprawnościami”, które zostały wydane także w wersji angielskojęzycznej.
Nie sposób nie wspomnieć o ostatnim sukcesie UAM, do którego przyczyniła się determinacja Pani Prorektorki. UAM zyskał blisko 11 mln w konkursie „Uczelnia dostępna” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na wdrożenie jeszcze lepszych usprawnień służących osobom o różnym stopniu sprawności. Powstaną kolejne windy, pętle induktofoniczne, w jeszcze większym zakresie przeszkolona zostanie kadra pod kątem pracy z osobami o różnych typach niepełnosprawności, w tym słuchu, wzroku czy spektrum autyzmu.
Pani Prorektorka Bogumiła Kaniewska łączy w sobie cechy, które powinien/nna posiadać współczesny skuteczny lider i liderka, tj. ogromną empatię, ciepło z jednoczesnym zorientowaniem na zrealizowanie konkretnych celów, które przysłużą się dobru całej uczelni. Potrafi słuchać, łączyć różne (niekiedy początkowo sprzeczne) stanowiska i interesy. Nie narzuca, a konsultuje. Zaprasza do stołu przedstawicieli różnych grup tak, by nikt nie został pominięty. Nie wkłada do szuflady, tylko realizuje. Nie przechwala się, tylko chwali innych. W zespołach, którymi kieruje, tworzy atmosferę zaufania i wzajemnego szacunku tak, aby projekt mógł czerpać z doświadczenia wszystkich członków.
Kiedy myślę, jaką chciałabym być szefową dla swoich współpracowników, wyłania mi się obraz prof. Bogumiły Kaniewskiej i cech, które uosabia: ciepło, łagodność, stanowczość, skuteczność, uważność na drugiego człowieka i skupienie na celu. Takiej właśnie osoby u steru potrzebuje każda organizacja.